Gå i fängelse…
Landskrona Slott Citadellet Landskrona E-post: slottet@citadellet.com Tel: 0418-44 82 50 Fax: 0418-44 82 52
1902 förvandlas Citadellet till tvångsarbetsanstalt för kvinnor. sa kallade glädjeflickor landet runt spärras in i slottsmiljön. Vissa har svårt att slita sig från sitt yrke och återkommer gång på gång till anstalten i Landskrona. 1909 får Citadellet även under en period ta emot ett antal kvinnor som dömts för brott. Det handlar främst om livstidsfångar och de placeras i en särskild avdelning. 1918 blir Landskrona den enda anstalten i landet för kvinnliga ”lösdrivare”. Förr eller senare hamnar många av de prostituerade i landet på Citadellet. 1919 läggs kronohäktet ned i Landskrona. 1936 inleds en omfattande restaurering av slottets huvudflygel. Under arbetet som pågår i tre år strävar man efter att återge byggnaden den ursprungliga karaktär, det vill säga före branden 1886. 1940 lämnar de sista ”glädjeflickorna” anstalten i Landskrona och militären tar över anläggningen.
Det är lätt att urskilja ”milstolparna” i slottets historia. Det byggdes en gång som en fästning. I några hundra år försökte anläggningen anpassa sig till krigskonstens utveckling. Kring slottet byggdes en bastionfästning. Mot krigsteknikens modernisering var det snart nog hopplöst för ett ålderstiget Landskrona Citadell att försvara sig.I stället blev anläggningen ett fängelse. Numera är det som ett historiskt minnesmärke och bedövande vackert rekreationsområde som Citadellet fängslar. Denna hemsida kan förhoppningsvis bidra till att ytterligare öka intresset för Citadellets historia. En snabbresumé som den här med korta noteringar i en årtalskronologi ger självfallet inget uttömmande svar på alla era frågor, men kan kanske stilla den värsta kunskapshungern.